Koopstart

Koopstart is ontwikkeld om starters en doorstromers vanuit huurwoningen meer kans te geven op een eigen koopwoning. Om de doelgroep te bedienen geldt er een zelfbewoningsplicht (je dient er zelf te wonen en mag de woning niet verhuren) en er geldt een inkomensgrens: maximaal gezamenlijk bruto jaarinkomen van €62.500,-.

Koopstart in het kort

• Je betaalt bij aankoop een lagere VON prijs, je krijgt een koperkorting (uitgestelde betaling)

• Jouw hypotheek en maandlasten zijn lager doordat je minder hoeft te financieren

• Je wordt volledig eigenaar van de woning en de hypotheekrente is aftrekbaar

• De woning is te financieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Nog niet alle hypotheekbanken verstrekken hypotheken met Koopstart, maar dat kan in elk geval bij Rabobank, ABN AMRO, Florius, Delta Lloyd, ASR, Allianz, Argenta, NIBC Direct en Lloyds Bank

• Je kunt de woning later vrij op de markt verkopen

• Je dient de woning zelf te gaan bewonen (zelfbewoningsplicht)

• Je kunt de korting ook tussentijds afrekenen mocht je daar interesse in hebben

• We delen de winst uit de waardestijging of het verlies bij waardedaling

Koopstart: hoe werkt het?

Koopstart is een speciaal voor jonge kopers ontwikkeld financieel product om het kopen van een eigen woning betaalbaar te maken. Ook Timpaan biedt jou als toekomstige bewoner van een Smartwoning Koopstart aan. Zo betaal je dan bij aankoop 10% tot 25% minder (uitgestelde betaling) dan de huidige taxatiewaarde. De hypotheek- en maandlasten (= woonlasten) zijn dan lager doordat je 10% tot 25% minder hoeft te financieren.

Je wordt volledig eigenaar van de woning en de hypotheekrente is aftrekbaar. Mooi toch?! De woning is te financieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Je kunt de woning later gewoon vrij op de markt verkopen. De winst uit de waardestijging of het verlies bij waardedaling wordt dan gedeeld met Timpaan. Zo brengt Koopstart in samenwerking met Timpaan de woonlasten voor de jongere kopers substantieel omlaag en betaalbaar wonen binnen handbereik. Dit past perfect bij de missie van Timpaan: wij geloven dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft.

Om er voor te zorgen dat starters een eerlijke kans krijgen, wordt er in de koopovereenkomsten een zelfbewoningsplicht opgenomen, dit betekent dat de woningen niet gekocht kunnen worden om onder te verhuren.

Om de doelgroep te bedienen geldt er naast de zelfbewoningsplicht een inkomensgrens. Wanneer je je inschrijft voor (een van) deze woningen verklaar je dat het gezamenlijk bruto jaarinkomen van 2019 niet boven die bepaalde grens zit. Op het moment dat de woningen definitief worden toegewezen, wordt het inkomen gecontroleerd en dien je het volgende document aan te leveren:

• IB60-verklaring (op te vragen bij de belastingdienst via 0800-0543, houd je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand)

NB: als de woning gezamenlijk wordt gekocht dienen jullie allebei dit document te verstrekken.